درس تفکر و سبک زندگی

وبلاگ رسمی درس تفکر و سبک زندگی دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان

درس تفکر و سبک زندگی

وبلاگ رسمی درس تفکر و سبک زندگی دبیرستان نمونه شهدای هسته ای لردگان

دانش آموزان پس از دیدن فیلم تعادل جواب های خود را از سه سوال مطرح شده پاسخ دادند.


نظرات دانش آموزان کلاس شهید احمدی روشن

نام اعضای گروه:مهدی محمدی،وحید محمدی،رضااسحاقی،داوودمحمدی

1.تعادل چگونه برقرار شد؟  باحفظ نظم ویکسان بودن وزن هرطرف.

2.چه چیز تعادل را به هم زد؟  جعبه تعادل رابه هم زدوباعث شد،نظم وتعادل راازدست بدهند.

3.اشیاءوافراد درفیلم نماد چه چیز هایی بودند؟  افراد نماد مردم ویا چیز

 هایی که تعادل دارندواشیاءهم نماد چیزهایی هستندکه تعادل را به هم می زنند.

*****************************************************************************************************

نام اعضای گروه:   ابراهیم افضلی،فرزاد موسوی،حسین نادری،آرمان قنبری

1.تعادل چگونه برقرار شد؟   تعادل زمانی برقرار شد که برروی سطحی  معلق افراد با جرم هایی خنثی کننده درخلاف هم قرار بگیرند،یعنی اینکه در اثر جرم مساوی سطح به صورت راست قرار بگیرد. 

2.چه چیز تعادل را به هم زد؟   جرم نابرابر بر سطح معلق سبب برهم زدن تعادل شد.

3.اشیاءوافراد درفیلم نماد چه چیز هایی بودند؟  سطح معلق نماد کفه ی

ترازو،افرادنماد جنس یا وسیله ای که می خواهیم وزن کنیم،جعبه نماد سنگ ترازو.

******************************************************

نام اعضای گروه:مسلم مصیری،ابراهیم جلیل مصیر،مجتبی موسوی،یاسر

 محمدی،محمدرضاموسوی فرد

1.تعادل چگونه برقرار شد؟  با هماهنگ بودن افراد ومساوی بودن از

 هردوطرف .

2.چه چیز تعادل را به هم زد؟   طمع وخودخواهی آن ها برای رسیدن به

جعبه باعث شد تا تعادل به هم بخورد

3.اشیاءوافراد درفیلم نماد چه چیز هایی بودند؟  جعبه نماد قانون وافراد

نماد کسانی هستند که با کار های خودخواهانه ی خود باعث میشوند که

تعادل (قانون)به هم بریزد.

***************************************************

نام اعضای گروه:محمدمحمودی،محمدرضامحمودی،مهدی کریمی،کسری

محمودی،حسن تقی زاده

1.تعادل چگونه برقرار شد؟   هنگامی که درفیلم مردان،اتحاد داشتند

توانستند تعادل را برقرار کنند.(برابری اشیاء)

2.چه چیز تعادل را به هم زد؟  متحدنبودن یکدیگر،وبه هم خوردن تعادل

3.اشیاءوافراد درفیلم نماد چه چیز هایی بودند؟  نماد برقراری تعادل،تخته

 زیر پای مردان ونماد ترازو،وجعبه ومردان هم نمادایجاد تعادل بودند.

******************************************************

1.تعادل چگونه برقرار شد؟  موقعی تعادل برقرارشدکه درهردوطرف

 جرم یکسانی بودو اتحاد نیز تعادل راحفظ کرد.(جعبه برابر سه نفربود)

2.چه چیز تعادل را به هم زد؟  پس از آمدن جعبه اتحاد آنها از حسادت

وتفرقه به هم خورد وتعادل ازبین رفت.

3.اشیاءوافراد درفیلم نماد چه چیز هایی بودند؟      انسان ها نماد یک

ملت متحد وجعبه نماد دشمن آن ملت است.

شخصیت های داخل فیلم نماد انسان های متحد وجعبه نماد پول ومقام که

میان این انسان ها تفرقه وحسادت می اندازد.

نتیجه گیری گروه:تعادل زمانی بهتر برقرار میشود که باهم متحد باشیم وچیز های بیخود میان ماتفرقه نیندازد.

****************************************************

*******************************************************

***************************************************

نظرات دانش آموزان کلاس شهید علی محمدی

اعضای گروه : علی حسنی،مهدی حسنی،محمد مهدی شریفی،سجاد آقایی، یاسین جانباز

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟با همکاری و  کمک افراد گروه، به هریک از افراد گروه.

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟همه چیز  خواهی و خود خواهی یکی از اعضای گروه.

3.      افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟آن پنج آدمک نماد اعضای یک گروه و آن جعبه سوالی است که برای گروه آمده است،یکی از اعضای گروه به علت غرور و خود خواهی می خواست نظر خود را بر نظرات دیگران برتری دهد اما در آخر نظر خودش هم از بین رفت.

**************************************

اعضای گروه : صادق قنبری،احسان پور عارف،مجتبی بنی سرتنگی،هادی اسحاقی، حسین بنی سرتنگی

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟با هماهنگ بودن جعبه و انسان ها تعادل برقرار شد.

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟بی هماهنگی آدمک ها.

3.      افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟آدمک ها نماد انسان و جعبه نشان کسانی که می خواهند بین دوستان جدایی بیندازند.

*****************************************

اعضای گروه : محمد مجید امیری،علی حاجی پور،اسماعیل محمدی ،محمد صادق بامدادی ، یوسف خالدی

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟طوری می ایستادند که اگر فردی تعادل را به هم می زد بتوانند تعادل را حفظ کنند.

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟جای گیری نا مناسب و جعبه تعادل را به هم می زد.

افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟نماد کسانی هستند که بخاطر خود تعادل را به هم می زنند

*********************************************

اعضای گروه : محمد رضا امیری ،حمزه امیری،مهدی امیری،سینا امیری ، خلیل قنبری

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟1- با جا به جا شدن افراد در نقاط مختلف      2-هماهنگی آن ها

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟1- طمع     2- همکاری نکردن افراد    3- غرور

3.      افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟

اشیاء= از بین رفتن تعادل

افراد= به وجود آمدن تعادل

*********************************

اعضای گروه : مهدی ذاکریان پور،حسین محمدی،محمد خسروی،محمد رضا اسماعیلی، علی اکبری

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟وقتی که در ابتدای فیلم آن ها با هم رابطه ی خوبی داشتند و هر کدام از آن ها که به یک سمت می رفت آن ها بر خلاف این راه می رفتند.

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟نا هماهنگی  یعنی این که هر کس جعبه را برای خود می خواست

3.      افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟نماد این که انسان ها باید در زندگی خود تعادل داشته باشند و از هم پیروی کنند و اشیاء نماد این که ما باید با هر چیزی تعادل داشته باشیم.

***********************************

اعضای گروه : ابراهیم شریفی،مهدی احمدی کیان،محمد جلیل،علیرضا جلیل طهماسبی

1.      تعادل مجموعه چگونه بر قرار شد؟تعادل بدین گونه بود که یک نفر و جعبه در یک جا و بقیه جای دیگر می ایستادند.

2.       چه چیز تعادل را به هم زد؟ 1- خود خواهی افراد و همه حس کنج کاوانه داشتند.    2- نا هماهنگی

3.      افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیزی است؟آن ها مثل آدم هایی بودند و می خواستند یکدیگر  را پرت کنند.

***********************************************************************

***************************************************************************************************************************************************

نظر دانش آموزان کلاس شهید شهریاری

سوالات مطرح شده عبارت اند از:

1)تعادل چگونه برقرار شد؟

2)چه چیزی تعادل را به هم زد؟

3)افراد و اشیاء در فیلم نماد چه چیز هایی اند؟

اعضای گروه:محمد جواد شمس،محمد شمس،سید ابوالفضل دانیالی،سید ابراهیم حسینی

پاسخ سوال اول:با حرکات نظام دار و از قبل تعیین شده تعادل برقرار شد.

پاسخ سوال دوم:اول صندوق که آمد نسبتا تعادل را به هم زد ،بعد دعوای خود آن انسانها رخ داد و تعادل  به هم خورد،البته شاید هم جابجایی خود افراد و جعبه این کار را کرد.

پاسخ سوال سوم:جسمی که روی آن بودند  نشانه ی کره ی زمین است و انسان ها و جعبه نیز که روی آن قرار داشتند نشانه ی موجودات کره ی زمین هستند.

****************************************************************************

اعضای گروه:نوید سعیدی،علیرضا شاهرخی،محمد حسین سعیدی،مجید حسینی،محسن اقبال سعیدی

پاسخ سوال اول:همکاری افراد موجب تعادل شد اما طمع آن ها تعادل را برهم زد.

پاسخ سوال دوم:طمع افراد برای داشتن جعبه تعادل را به هم زد.

پاسخ سوال سوم:افراد نماد انسان ها هستند،و شیء چیزی است که هر انسانی می خواهد به آن برسد و حاضر است به خاطر آن هر کار بکند.

****************************************************************************

اعضای گروه:صادق بامیری،رسول ریسی شیخ ویسی،محمدرضا خلیل طهماسبی،مهدی حسین پور،امین حسین پور

پاسخ سوال اول:تعادل موقعی برقرار میشود که جرم برابر باشد و تعداد نفرات در دو طرف مساوی باشد.

پاسخ سوال دوم:طمع و همه چیز خواهی موجب بر هم خوردن تعادل شد.

پاسخ سوال سوم:افراد نماد جسم هایی بودند که جرم مساوی داشتند و اشیاء هم وسیله ی هماهنگی بین جسم ها.

**********************************************************************

اعضای گروه:ابراهیم نادری،محمد رضا کریمی،مهدی کریمی،حسین شهبازی،رضا شهبازی

پاسخ سوال اول:با برابر شدن وزن ها در نقاط مختلف و قرار گرفتن درست افراد در مکان های مختلف

پاسخ سوال دوم:قرار گرفتن نا درست افراد در جاهای اشتباه و خودخواهی افراد

پاسخ سوال سوم:جعبه نماد شغل خوب یا پول و افراد نماد انسانها که هر کدام از انسانها میخواهد شغل خوب یا پول بدست آورد.

**********************************************************************

اعضای گروه:حافظ دژ پسند،علی رحیمی،رضا حیدریان فر،حمید خلیل مقدم

پاسخ سوال اول:با جا به جایی افراد یا آن وزنه ی سنگین و قرار گرفتن در نقاط خاص توانستند تعادل را برقرار کنند.

پاسخ سوال دوم:اضافه شدن شیء سنگین که هر کدام از آدم ها آن را تنها برای خود میخواستند که باعث شد آدم ها بیفتند و تعادل به هم بخورد.

پاسخ سوال سوم:نشانه ی ترازو و وزنه های آن و یا منظومه شمسی

****************************************************************************

اعضای گروه:پوریا جلیل مقدم،علیرضا خلیل طهماسبی،احمدرضا رحیمی،محمد مهدی طماسبی

پاسخ سوال اول:وزن همه ی آن ها برابر بود در نتیجه وقتی یکی از آنها حرکتی میکردند نفرات دیگر هم مجبور به انجام همان کار بودند.

پاسخ سوال دوم:جعبه بین آنها دشمنی ایجاد کرد و بعضی از آنها از تخته پایین پرت شدند و تعادل به کلی از بین رفت.

پاسخ سوال سوم:کسانی که تعادل را برقرار میکنند نماد کفه های ترازو اند که در ترازو تعادل برقرار میکنند

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی